top of page

Naše společnost

S nakládáním s pevným odpadem Reinhard Göschl přišel do kontaktu poprvé v roce 1975. Po ukončení vzdělání ve strojírenství byl zaměstnán ve strojírenské společnosti zabývající se projekty pro ropný a plynárenský průmysl na Středním východě (Kuvajt) a projekty čištění spalin v jiných zemích. Dále zodpovídal za projektování a výstavbu několika spaloven nebezpečných odpadů v bývalém Československu a SSSR a za hlavní skladiště největšího závodu na zpracování nebezpečných odpadů v Rakousku. V roce 1982 začal pracovat pro rakouský Papermill, kde pracoval jako projektový manažer prvního a největšího fluidního kotle na uhlí

a RDF v Rakousku. Došlo také k jeho prvnímu kontaktu s papírenským a recyklačním odvětvím.

Pro zajištění dodávek odpadního papíru vyvinul „tříděný sběr“ recyklovatelných frakcí odpadů z domácností, který byl poprvé testován na celém světě v pilotním programu v německém Ravensburgu spolu s panem Gerjetem Kochem z recyklačního závodu na sklo. Toto nové schéma sběru odděleného odpadu se v Německu od roku 1984 rozšířilo. Brzy nato tento systém zavedly další země Evropy a světa. - Zrodil se nový způsob využití recyklovatelných frakcí z odpadu a spolu s tím nová odpovědnost každé domácnosti zapojit se do recyklace a ochrany životního prostředí.

 

V říjnu 1985 založil pan Göschl vlastní poradenskou společnost pro podporu zákazníků při zavádění nového režimu odděleného sběru. Společnost provedla mnoho projektů v Německu, a v roce 1985 vyvinula první projekt odděleného sběru v Rakousku („systém WET / DRY“). Tento inovativní způsob sběru a zpracování odděleného odpadu byl mezníkem v oblasti nakládání s odpady. Pan Goeschl byl zakladatelem tohoto projektu, návrhářem a investorem a také výkonným ředitelem první společnosti PPP v tomto oboru na celém světě.

Jeho poradenská společnost se rozšířila založením dceřiných společností v Německu, Francii, České republice, Koreji, Kanadě, Rumunsku, Spojených arabských emirátech a Bahrajnu. Vyvinula velmi inovativní a efektivní nové procesy a stroje na zpracování pevného odpadu. Balistický separátor, registrace každého sběrného koše ve sběrném voze, nové kompostovací systémy, zpracování odpadních frakcí podle jejich fyzikálních vlastností (systém štěpení) a výroba RDF (tuhé palivo z odpadu) - to vše má kořeny u pana Göschla a jeho týmu. 

Velmi úspěšným řešením byl rovněž vývoj systému těžby starých skládek odpadů v kombinaci se systémem SMELL WELL, který umožňuje úspěšnou přeměnu bývalé staré skládky na novou plochu pro rozvoj nemovitostí nebo infrastruktury.

Během svého působení v provozu bioplynových stanic v Rakousku a České republice vyvinul pan Göschl účinný systém Anaerobní digesce (proces ADOS) na výrobu obnovitelné energie ze směsného pevného a odděleně sebraného kuchyňského odpadu

a dalšího průmyslového a komerčního organického odpadu.

 

Ačkoli je pan Goeschl již oficiálně v důchodu, je stále velmi aktivní, provozuje zařízení Anaerobní digesce  „APBB“ v Přibyšicích (Česká republika) jako výkonný ředitel a pracuje na vybraných projektech pro své klienty. Být jedním ze zakladatelů moderního nakládání s odpady a více než 40 let zkušeností v této oblasti umožňuje panu Göschlovi a jeho týmu najít nejlepší a nejbezpečnější řešení v oblasti nakládání s odpady. 

"Naše zkušenosti jsou Vaším úspěchem"

bottom of page