top of page

Projekty

VÝBĚR SKUTEČNÝCH PROJEKTŮ:

PROVOZ/MANAGEMENT

 

ČR       Výkonný ředitel APBB Anaerobic Power Biogas Benešov spol. sro.                     

 

PROJEKTY V PŘÍPRAVNÉ FÁZI A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

EU          Inovativní systém dopravy na skládce

 

EU          Čištění kalů z čistíren odpadních vod

PROJEKTY V PŘÍPRAVĚ, NÁVRH KAPACITY, VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ A OBCHODNÍ PLÁNY

Asie       Zařízení pro úpravu 1.350 t/den TKO  s recyklací, Anaerobní digescí a RDF spalováním pro podporu cementárny s výrobou energie    

EU          Sanace skládky 1 mil. m3 pomocí technologie odtěžování                                 

 

EU          Přestavba zařízení zemědělské anaerobní digesce 750 kW na zařízení pro zpracování organických odpadů                                          

 

EU          Zařízení pro úpravu 380 t/den TKO s recyklací, Anaerobní digescí a produkcí RDF                                                                                          

 

EU          Zařízení pro úpravu 200 t/den TKO s recyklací, Anaerobní digescí a produkcí RDF                                                                                             

 

PODPORA OPTIMALIZACE PROJEKTU

 

EU          Přestavba a navýšení výkonu MBT zařízení s kapacitou 250 t/den

 

Asie       Modernizace zařízení pro třídění odpadů a navýšení výkonu ze 100 na 500 t/den, s produkcí RDF                                                                  

 

TECHNICKÁ PODPORA

 

GCC     Technický poradce pro klienta při koupi zařízení na zpracování nebezpečného odpadu

bottom of page